1 » 2 » Regulamin konkursu na Facebooku3

Kontakt

 • Ani-Life
  Słoneczna 9
  63-645 Łęka Opatowska
  NIP: 619-182-42-11
 • E-mail:sklep@ani-life.pl
 • Telefon793934669
 • Godziny działania sklepupon. - piątek 9.00 - 17.00,

Regulamin konkursu na Facebooku

Data dodania: 30-11-2017

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Ani-Life Lidia Błażejewska

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym

https://www.facebook.com/drapakiAnilife/

w dniach od 16.12.2020 do 23.12.2020 (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 • nie jest pracownikiem Ani-Life

 • nie jest członkiem rodziny pracownika Ani-Life

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następującego warunku:

 • zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym kilku słów zgodnie z zadaniem opisanym w poście konkursowym
  Poza zwykłym tekstem akceptowana będzie także forma graficzna (zdjęcie z postu konkursowego z wpisanym na nim tekstem),

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest drapak o numerze A-n047. Zwycięzca konkursu będzie mógł wybrać kolor tkaniny z dostępnego w sklepie próbnika. Link do produktu https://www.ani-life.pl/a-n-047-p-92.html

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 48h od zakończenia konkursu

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres sklep@ani-life.pl lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata konkursu na koszt firmy Ani-Life, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Ani-Life.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę konkursu jest podanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki, nie zostaną przekazane dalej ani użyte w żaden inny sposób.

 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 


Przejdź do strony głównej